Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík vás zve na 23. benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.
Koncert jako každý rok nabízí krásný hudební zážitek a spojuje s ním dobrý účel - peněžní dary a sponzorské příspěvky,
které Výbor dobré vůle použije na vybraný projekt.
Výbor dobré vůle zajišťuje, aby získané prostředky byly efektivně využity na péči pro seniory, kteří jsou z různých
důvodů na charitativní pomoc odkázáni, k podpoře vzdělání handicapovaných studentů a další projekty.
Na koncertu zazní výběr z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha a Oktet B dur pro smyčce Maxe Brucha.
Mezi účinkujícími budou Roman Patočka, Jiří Bárta, Jakub Fišer, Helena Jiříkovská, Karel Untermüller a další.
A capella vystoupí Brixiho akademicky soubor.

www.vdv.cz


[zpět]