Přímo čertovský repertoár, a to se vším všudy.





[zpět]